Sider

Online Møde-booking

Faciliteter

Det sker i hallen

Arrangement / Aktivitet

Brix og Langgaard Turnering

Forsiden

forside   VIGTIGT INFO 



Alt henvendelse vedr. HALLEN bedes du kontakte undertegnede

 Den ledende halinspektør

Jan Lydicksen 22671217

Mail: jan@ifv-varde.dk



VIGTIGT INFO

Alt henvendelse vedr. Cafeteriaet bedes du kontakte undertegnede

                                Billum Hallens cafeteria         

                           kontaktperson er Marius: 

                           Mail:  marius.thrane@yahoo.dk 

 Bibliotek


tal pænt