Sider

Online Møde-booking

Faciliteter

Det sker i hallen

Arrangement / Aktivitet

Brix og Langgaard Turnering

Forsiden

forside   VIGTIGT INFO Alt henvendelse vedr. HALLEN bedes du kontakte undertegnede

 Den ledende halinspektør

Jan Lydicksen 22671217

Mail: jan@ifv-varde.dkVIGTIGT INFO

Alt henvendelse vedr. Cafeteriaet bedes du kontakte undertegnede

                                Billum Hallens cafeteria kontakt:     

                           anjasdmsondergaard@yahoo.dk 

Mobil: 61771460

 Bibliotek


tal pænt